Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka > O nás > 20. výročie

 

Absolventi školy: Hudobný odbor

klavír
ABSOLVENTI Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v hudobnom odbore spracované na základe dostupných materiálov (neuvedení absolventi alebo neúplne údaje nie sú zámerné)
 

 
 
priezvisko meno predmet stupeň
pedagóg
školský rok

Adamcová Alexandra keyboard I.
Petr Kunz 2002/2003


Adamčiak Erik altová zobcová flauta I.
Janka Klimová 1998/1999


Adamčiaková Alena altová zobcová flauta I.
Janka Klimová 1998/1999


Adámková Jana klavír I.
Monika Slováková 1994/1995


Adámková Jana klavír II.
Monika Slováková 1997/1998


Arvay Peter trúbka I.
Stanislav Janičkovič 1990/1991


Ábelová Michaela husle I.
Margita Schmidtová 1990/1991


Áčová Michaela klavír I.
Marta Šujanská 1991/1992


Áčová Michaela klavír II.
Marta Šujanská 1995/1996


Babiak Matej klavír I.
Mária Longauerová 1986/1987


Babinská Mária viola I.
Dagmar Gabrišková 1987/1988


Bačíková Marta priečna flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 2001/2002


Bakalárová Petra altová zobcová flauta I. Mgr. Vladimír Dianiška 1999/2000


Bakičová Veronika klavír II.
Květoslava Fraitová 1996/1997


Bakičová Veronika klavír I.
Květoslava Fraitová 1992/1993


Balabánová Dagmar spev I.
Katarína Končerová 1987/1988


Baláž Andrej klavír I.
Monika Slováková 1992/1993


Baláž Karol husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1989/1990


Balážiková Katarína klavír I.
Marta Schultzová 1993/1994


Balážiková Zuzana klavír I.
Marta Schultzová 1992/1993


Balážová Alexandra altová zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1995/1996


Balážová Alexandra tenorová zobcová flauta II. Mgr.art. Margita Kolková 1999/2000


Balážová Ivana priečna flauta I.
Anna Caudtová 1994/1995


Balážová Martina altová zobcová flauta I.
Anna Caudtová 1991/1992


Balážová Michaela flauta I.
Anna Caudtová 1989/1990


Bališová Jana klavír I.
Alena Klattová 1999/2000


Barboríková Katarína zobcová flauta I.
Anna Caudtová 1989/1990


Bardyová Ľudmila akordeón I.
Štefánia Skalová 1990/1991


Bardyová Ľudmila spev II.
Mária Fratričová 1995/1996


Barinová Lívia spev I.
Janka Neščáková 1989/1990


Bartoníčková Lucia priečna flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 2005/2006


Bartoň Roman lesný roh I.
Stanislav Janičkovič 1987/1988


Bartoš Matej klarinet I.
Gustáv Beseda 1991/1992


Bartoš Matej klarinet II.
Gustáv Beseda 1995/1996


Bartošová Daniela klavír I.
Oksana Žibrúnová 1999/2000


Bartová Zuzana priečna flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 2002/2003


Bayer Martin husle I.
Margita Vicianová 1988/1989


Bátorová Linda klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2000/2001


Bázlik Michal klavír I. Mgr.art. Mária Blesáková 2002/2003


Beňová Zina klavír I.
Alena Klattová 1990/1991


Beňová Zina spev I.
Mária Fratričová 1989/1990
OPRAVIŤ
Beran Viktor klarinet I.
Katarína Wagnerová 1997/1998
Mačáková Milada
Bereš Peter trúbka I.
Stanislav Janičkovič 1988/1989
meno učiteľky
Bezáková Jana spev I.
Mária Fratričová 2000/2001


Bimanová Michaela klavír I. Mgr. Libuša Jamnická 1999/2000


Bírová Klára altová zobcová flauta I.
Janka Oroszová 1992/1993


Blesáková Daniela priečna flauta I.
Anna Caudtová 1995/1996


Blesáková Karin klavír I.
Kamila Fridnerová 1993/1994


Blesáková Karin klavír II.
Kamila Fridnerová 1996/1997


Bočkayová Miriam klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1992/1993


Bočkayová Miriam klavír II.
Gertrúda Lexmannová 1996/1997


Boďa Juraj klavír I.
Anna Rosová 1999/2000


Boržíková Ivana gitara I.
Bohumil Trefný 1995/1996


Boskovičová Helena klavír I.
Alena Klattová 1987/1988


Bottová Silvia spev I.
Janka Neščáková 1992/1993


Bottová Silvia priečna flauta I.
Anna Caudtová 1996/1997


Božek Miloš klarinet I.
Gustáv Beseda 1988/1989


Božíková Andrea klavír I.
Květoslava Fraitová 1996/1997


Brenčič Peter klavír I.
Monika Slováková 1992/1993


Bruziková Erika akordeón I.
Štefánia Skalová 1989/1990


Brüll Karol husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1994/1995


Brüll Karol spev I.
Janka Neščáková 1994/1995


Bujnovská Eva klavír I.
Katarína Filipovičová 2004/2005


Buranská Katarína klavír I.
Květoslava Fraitová 1996/1997


Buranská Katarína klavír II.
Květoslava Fraitová 2000/2001


Burdová Katarína altová zobcová flauta I. Mgr. Jaroslava Králová 2005/2006


Bydžovská Eva klavír I.
Mária Magdolenová 1991/1992


Bydžovská Eva spev I.
Mária Fratričová 1989/1990


Bydžovská Eva spev II.
Mária Fratričová 1993/1994


Cachovanová Soňa klavír I.
Dagmer Nemčoková 1994/1995


Cachovanová Soňa klavír II.
Marta Schultzová 1998/1999


Capeková Eva klavír I.
Marta Schultzová 1994/1995


Capeková Jana gitara I.
Miroslav Madžo 1988/1989


Ciho Andrej klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1995/1996


Ciho Andrej klavír II.
Gertrúda Lexmannová 1999/2000


Cihová Jana klavír I.
Alena Klattová 1991/1992


Cihová Marína klavír I.
Kamila Fridnerová 1997/1998


Cichá Claudia klavír I.
Alena Klattová 1986/1987


Cichá Silvia priečna flauta I.
Ján Pipta 1986/1987


Ciranová Lucia priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 2005/2006


Ciuttiová Barbora husle I.
Margita Schmidtová 1990/1991


Ciuttiová Monika flauta I.
Anna Caudtová 1989/1990


Csányiová Jozefína husle I.
Margita Vicianová 1989/1990


Császárová Ester klavír I.
Miluša Šutorová 2000/2001


Cséfalvayová Anna klavír I.
Mariana Granecová 2002/2003


Cséfalvayová Anna violončelo I.
Michaela Besedová 2005/2006


Cvečková Veronika klavír I.
Mária Magdolenová 1989/1990


Czereová Milota klavír I. Mgr.art. Mária Blesáková 2000/2001


Čabalová Ľubica spev I.
Janka Neščáková 1998/1999


Čambalová Kristína altová zobcová flauta I.
Zuzana Horváthová 1999/2000


Čatlošová Daniela spev I.
Katarína Končerová 1987/1988


Čápová Martina altová zobcová flauta I. Bc.art. Henrich Klement 2000/2001


Čech Michal klavír I.
Zuzana Kalinayová 1989/1990


Čechová Kristína klavír I.
Marta Schultzová 2003/2004


Červená Katrina husle I.
Margita Schmidtová 1994/1995


Červeňan Igor klavír I.
Zuzana Zuzáková 1988/1989


Čičajová Lucia zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1986/1987


David Tomáš husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1992/1993


David Tomáš husle II. Mgr. Rafael Hrdina 1996/1997


David Tomáš husle ŠPD Mgr. Rafael Hrdina 2001/2002


Deáková Katarína klavír I.
Alena Klattová 1988/1989


Deáková Lucia klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1994/1995


Distlerová Dorota klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2002/2003


Dobová Henrieta klavír I.
Alena Klattová 1987/1988


Dobríková Veronika klavír I.
Marta Šujanská 1999/2000


Dohnány Roman zobcová flauta I.
Ján Pipta 1986/1987


Dohnányová Katarína klavír I.
Kamila Fridnerová 1995/1996


Dorčáková Hana klavír I. Mgr. Libuša Jamnická 1997/1998


Dóšová Kristína klavír I.
Kamila Fridnerová 1998/1999


Drakulová Simona klavír I.
Mariana Granecová 2002/2003


Drobný Ján gitara I.
Miroslav Madžo 1988/1989


Drobulová Marianna zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1988/1989


Dubecká Daniela klavír I.
Miluša Šutorová 2000/2001


Dubnička Štefan gitara I.
Jana Stackeová 1990/1991


Dubravčíková Jana spev I.
Mária Fratričová 2000/2001


Dudinská Dominika spev I.
Zdenka Zemková 2005/2006


Durajová Veronika priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 1995/1996


Dvorínová Petra klavír I.
Květoslava Fraitová 1997/1998


Dzurišová Jitka klavír I.
Alena Klattová 1992/1993


Džunková Dana altová zobcová flauta I.
Zuzana Horváthová 2000/2001


Ďuriačová Markéta klavír I.
Monika Slováková 2005/2006


Ďurišová Dária klavír I. Mgr.art. Mária Blesáková 1998/1999


Ďurík Mojmír priečna flauta II.
Anna Caudtová 1997/1998


Ďurovič Richard klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1993/1994


Eliášová Andrea gitara I.
Jana Čekovská 1986/1987


Fabiánová Mária akordeón I.
Eliška Grežďová 2003/2004


Fajkus Martin klavír I.
Dagmar Nemčoková 1987/1988


Fajkusová Veronika klavír I.
Dagmar Nemčoková 1988/1989


Fajkusová Zdenka klavír I.
Monika Slováková 1994/1995


Farkasová Adriana priečna flauta I.
Anna Caudtová 1997/1998


Farkaš Miroslav akordeón I.
Eliška Grežďová 2003/2004


Fecková Daniela priečna flauta I.
Anna Caudtová 1992/1993


Fecková Daniela priečna flauta II.
Anna Caudtová 1995/1996


Fečkanová Judita keyboard I.
Petr Kunz 2003/2004


Fedorková Marta klavír I. Mgr. Libuša Jamnická 1998/1999


Fekete Peter spev I.
Janka Neščáková 1988/1989


Ferenčáková Ivana spev I.
Mária Fratričová 1990/1991


Ferenčáková Ivana spev II.
Mária Fratričová 1994/1995


Ferenčáková Ivana spev ŠPD
Mária Fratričová 1998/1999


Fialová Jana klavír I.
Alena Klattová 1990/1991


Filípková Natália klavír I.
Zuzana Kalinayová 1989/1990


Florián Tomáš klavír I.
Monika Slováková 1991/1992


Forró Štefan bicie nástroje II. Mgr. Karol Svitek 1996/1997


Fülöpová Alžbeta klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1996/1997


Fülöpová Monika klavír I.
Kamila Fridnerová 1991/1992


Fűlőpová Terézia klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2000/2001


Fülöpová Terézia klavír II.
Gertrúda Lexmannová 2004/2005


Fűlőpová Veronika klavír I.
Kamila Fridnerová 1989/1990


Gajdošíková Martina spev I.
Janka Neščáková 1994/1995


Gajdošová Silvia klavír I.
Květoslava Fraitová 1999/2000


Gáborová Mária klavír I.
Božena Kolomazníková 2000/2001


Gál Andrej violončelo I.
Michaela Gregorová 1992/1993


Gál Martin klavír I.
Marta Schultzová 1992/1993


Geclerová Silvia spev I.
Janka Neščáková 1991/1992


Gergovová Tatiana klavír I.
Marta Šujanská 1997/1998


Gerlíciová Andrea klavír I.
Alena Klattová 1996/1997


Giertli Miroslav husle I.
Anna Polakovičová 2003/2004


Gomézová Célia zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1988/1989


Gregussová Gabriela altová zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1993/1994


Greguš Adam spev I.
Zdenka Zemková 2002/2003


Grigorjanová Kristína klavír I.
Marta Schultzová 1999/2000


Grožaj Michal gitara I. Ing. Marián Dlugoš 1999/2000


Grófová Linda klavír I.
Oksana Žibrúnová 1994/1995


Grúňová Kristína klavír I.
Monika Slováková 2000/2001


Grúňová Kristína klavír II.
Monika Slováková 2004/2005


Grúňová Tereza klavír I.
Monika Slováková 2002/2003


Guldanová Lucia klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1997/1998


Guldanová Lucia klavír II.
Gertrúda Lexmannová 2001/2002


Gyurcsová Jarmila klavír I.
Oksana Žibrúnová 1990/1991


Habudová Nikoleta spev II.
Mária Fratričová 1991/1992


Hadrabová Andrea spev I.
Janka Neščáková 1988/1989


Hadrabová Barbora spev I.
Janka Neščáková 1991/1992


Halászová Monika klavír I.
Alena Klattová 1991/1992


Halászová Soňa klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1986/1987


Haľková Katarína spev I.
Mária Fratričová 1991/1992


Hanyová Mária spev I.
Mária Fratričová 1998/1999


Hanzel Marián klavír I.
Marta Schultzová 1994/1995


Harach Radovan klarinet I.
Milan Jendruch 1994/1995


Harach Radovan klarinet II.
Milan Jendruch 1998/1999


Haraslínová Zdenka altová zobcová flauta I.
Rudolf Linner 1997/1998


Hasbachová Lucia spev I.
Mária Fratričová 1992/1993


Havlíčková Petra klavír I.
Marta Schultzová 1997/1998


Hájek Martin tenor I.
Gustáv Beseda 1989/1990


Heldová Silvia altová zobcová flauta I.
Zuzana Horváthová 1994/1995


Helemenský Peter spev I.
Janka Neščáková 1996/1997


Hetteš Miroslav zobcová flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 2001/2002


Héthašiová Eva klavír I.
Dagmar Nemčoková 1989/1990


Hitka Michal klarinet II.
Katarína Wagnerová 1997/1998


Holá Karla flauta I.
Anna Caudtová 1992/1993


Horáková Andrea klavír I.
Kamila Fridnerová 2000/2001


Horáková Zorica zobcová flauta I.
Ján Pipta 1986/1987


Horičková Mária spev I.
Mária Fratričová 1989/1990


Horňáková Lucia klavír I.
Dagmar Nemčoková 1996/1997


Horváth Peter husle I.
Margita Schmidtová 2000/2001


Horváthová Klára klavír I.
Katarína Filipovičová 2005/2006


Horváthová Slavomíra spev I.
Janka Neščáková 1995/1996


Horváthová Slavomíra spev II.
Janka Neščáková 2000/2001


Horváthová Zuzana altová zobcová flauta I. Mgr.art. Margita Kollková 2005/2006


Hraško Peter zobcová flauta I.
Ján Pipta 1987/1988


Hrubá Alžbeta spev I.
Janka Neščáková 1993/1994


Hrubá Alžbeta spev II.
Janka Neščáková 1997/1998


Hruškovičová Zuzana klavír I.
Monika Slováková 1990/1991


Hučková Alena klavír I.
Alena Klattová 2001/2002


Hudcovská Bronislava spev II. Mgr. Emília Chudovská 1998/1999


Hudcovský Juraj klarinet I.
Milan Jendruch 1995/1996


Hudec Adam klavír I.
Alena Klattová 2002/2003


Hulík Jakub sopránová zobcová flauta I. Mgr. Jurij Blinov 2003/2004


Hulman Ján husle I. Mgr. Ivo Raška 2003/2004


Hulman Marek klavír I.
Marta Schultzová 2001/2002


Hulmanová Alžbeta klavír I.
Marta Schultzová 2001/2002


Hulmanová Mária altová zobcová flauta I. Mgr. Barbora Benzírová 1998/1999


Hulmanová Margita klavír I.
Marta Schultzová 2001/2002


Hurná Monika husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1997/1998


Hurný Marek akordeón I.
Eliška Grežďová 1996/1997


Chalupka Branislav husle I.
Margita Vicianová 1986/1987


Chamraz Štefan akordeón I.
Eliška Grežďová 1992/1993


Chlapíková Daniela flauta I.
Anna Caudtová 1992/1993


Chodák Ivan akordeón I.
Eliška Grežďová 1987/1988


Cholvadová Katarína klavír I.
Mária Magdolenová 1987/1988


Chovanová Edita klavír I.
Marta Šujanská 1990/1991


Jahodníková Jana priečna flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 1998/1999


Jakvirtová Petra husle I.
Margita Vicianová 1989/1990


Jancurová Alena priečna flauta I.
Anna Caudtová 1997/1998


Janečková Martina altová zobcová flauta I.
Janka Klimová 2000/2001


Janglová Lucia spev I.
Katarína Končerová 1986/1987


Janíčková Kristína altová zobcová flauta I.
Libor Zálesňák 2002/2003


Jánoš Igor klavír I.
Kamila Fridnerová 1999/2000


Jánoš Michal altová zobcová flauta I.
Jaroslava Králová 2002/2003


Jánoška Martin husle I. Mgr. Rafael Hrdina 2000/2001


Jánošová Katarína klavír I.
Mariana Granecová 2004/2005


Jendruch Matúš trúbka I.
Milan Jendruch 1993/1994


Jendruch Matúš trúbka II.
Milan Jendruch 1997/1998


Jendruch Tomáš klavír I.
Mária Magdolenová 1990/1991


Jendruch Tomáš klavír II.
Miluša Šutorová 1994/1995


Jendruchová Alexnadra husle I. Mgr.art. Ľudmila Zápotočná 1999/2000


Jendruchová Deborah husle I. Mgr. Ivo Raška 2005/2006


Jendruchová Lucia spev I.
Mária Fratričová 1991/1992


Jendruchová Mária klarinet I.
Gustáv Beseda 1993/1994


Jendruchová Mária spev I.
Mária Fratričová 1993/1994


Jendruchová Petra husle I. Mgr. Beáta Magdolenová 1996/1997


Jendruchová Petra husle II. Mgr. Beáta Rašková 2000/2001


Jendruchová Ruth husle I. Mgr. Beáta Magdolenová 1996/1997


Jendruchová Ruth husle II. Mgr. Beáta Rašková 2000/2001


Jevčáková Jana zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1987/1988


Juhásová Lenka priečna flauta I.
Anna Caudtová 1994/1995


Jungová Zuzana klavír I.
Oksana Žibrúnová 1990/1991


Juráčková Katarína klavír I.
Miluša Šutorová 1998/1999


Juríková Katarína sopraninová zobcová flauta I. Mgr. Jaroslava Králová 2005/2006


Juršíková Petronela klavír I.
Marta Šujanská 1991/1992


Kabeláčová Marcela akordeón I.
Eliška Grežďová 1993/1994


Kachút Marián gitara I.
Pavol Malovec 1987/1988


Kachútová Mária klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2004/2005


Kaňuková Jana klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1993/1994


Kaňuková Jana klavír II.
Gertrúda Lexmannová 1997/1998


Kapustová Eva klavír I.
Kamila Fridnerová 2000/2001


Kapustová Petra klavír I.
Kamila Fridnerová 1998/1999


Kašparová Lucia spev I.
Janka Neščáková 1992/1993


Kašparová Lucia klavír I.
Oksana Žibrúnová 1992/1993


Kálnokiová Katarína klavír I.
Dagmar Nemčoková 1987/1988


Kálnokiová Katarína klavír II.
Dagmar Nemčoková 1991/1992


Kianička Michal husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1999/2000


Kokošová Viktória klavír I.
Monika Slováková 1987/1988


Kolesár Milan sopránová zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1994/1995


Kollár Jakub violončelo I.
Michaela Besedová 2005/2006


Konopásková Vladimíra priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 2005/2006


Konrádová Oľga spev I.
Janka Neščáková 1993/1994


Kopčová Radka klavír I.
Marta Šujanská 1996/1997


Korbašová Mária klavír I.
Monika Slováková 1988/1989


Kordiak Frederik bicie nástroje I.
Dan Vildner 2005/2006


Kordoš Michal klavír I.
Miluša Šutorová 1996/1997


Korec Jozef klavír I.
Monika Slováková 1998/1999


Korecová Kornélia klavír I.
Mária Konrádová 1988/1989


Kovaľ Filip klarinet I. Bc.art. Henrich Klement 2000/2001


Kovaľová Anna klavír I.
Monika Slováková 2001/2002


Kováč Peter klavír I. Mgr. Libuša Jamnická 1998/1999


Kováč Zoltán klavír I. Mgr. Libuša Jamnická 2000/2001


Kováčová Katarína klavír I.
Dagmar Nemčoková 1996/1997


Kováčová Martina klavír I.
Marta Šujanská 2000/2001


Koválovská Helga spev I.
Katarína Končerová 1986/1987


Kozáková Martina priečna flauta I.
Anna Caudtová 1998/1999


Krajčiová Ingrid klavír I. Mgr.art. Mária Blesáková 2002/2003


Krausová Laura sopránová zobcová flauta I. Mgr. Jurij Blinov 2005/2006


Kraváriková Jana klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1989/1990


Kraváriková Jana klavír II.
Gertrúda Lexmannová 1993/1994


Kresťanko Michal klavír I.
Monika Slováková 1987/1988


Krištín Vladimír bicie nástroje I.
Dan Vildner 2005/2006


Križanová Katarína klavír I.
Alena Klattová 1990/1991


Kubalová Adela spev I.
Mária Fratričová 1994/1995


Kubička Michal altová zobcová flauta I.
Anna Caudtová 1996/1997


Kubička Michal tenorová zobcová flauta II.
Anna Caudtová 2000/2001


Kubovčák Ján klarinet I.
Gustáv Beseda 1992/1993


Kubovčák Ján klarinet II.
Gustáv Beseda 1996/1997


Kučerová Ivana spev ŠPD
Zdenka Zemková 2003/2004


Kučerovský Radim klavír I.
Monika Slováková 1995/1996


Kučerovský Radim klavír II.
Monika Slováková 1999/2000


Kučírková Natália klavír I.
Miluša Šutorová 1999/2000


Kukučková Michaela klavír I.
Božena Kolomazníková 2000/2001


Kukučková Petra klavír I.
Mária Magdolenová 1993/1994


Kulhánek Rastislav klavír I.
Monika Slováková 1992/1993


Kulhánková Katarína klavír II.
Monika Slováková 1991/1992


Kurpel Jaroslav klarinet I.
Gustáv Beseda 1988/1989


Kúdeľová Petra akordeón I.
Eliška Grežďová 2003/2004


Kyselá Tatiana akordeón I.
Eliška Grežďová 1992/1993


Kyselicová Vanda klavír I.
Monika Slováková 2004/2005


Lacko Lukáš klarinet I. Bc.art. Henrich Klement 2000/2001


Lachkovič Michal klavír I.
Květoslava Fraitová 1996/1997


Lakušová Monika altová zobcová flauta I. Mgr. Jaroslava Králová 2005/2006


Langová Monika altová zobcová flauta I.
Milan Jendruch 2000/2001


Lašáková Lenka klavír I.
Renáta Pallayová 2003/2004


Latkovič Nikola spev II. Mgr. Ľubica Halová 2004/2005


Lebeda Peter klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2004/2005


Lenčová Naďa spev I.
Janka Neščáková 1994/1995


Letko Branislav gitara I.
Pavol Malovec 1987/1988


Letovancová Eva akordeón I.
Štefánia Skalová 1988/1989


Lexmannová Brigita klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1996/1997


Lexmannová Brigita klavír II.
Květoslava Fraitová 2000/2001


Lexmannová Katarína klavír I.
Kamila Fridnerová 1988/1989


Lexmannová Katarína klavír II.
Kamila Fridnerová 1991/1992


Ležátka Radovan gitara I.
Ján Dúbravský 2000/2001


Likeová Nikoleta spev I.
Zdenka Zemková 2004/2005


Lomjanská Ľubica gitara I.
Pavol Malovec 1989/1990


Ludvik Gabriel klavír I.
Marta Schultzová 1995/1996


Ludvik Vladimír akordeón I.
Eliška Grežďová 1993/1994


Lukáčová Magdaléna priečna flauta I.
Jaroslava Králová 2002/2003


Lukáčová Martina spev II.
Zdenka Zemková 2004/2005


Macák Peter klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1990/1991


Macák Peter klavír II.
Gertrúda Lexmannová 1993/1994


Maderová Eva klavír I.
Květoslava Fraitová 1991/1992


Magulová Eva priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 2002/2003


Magyaricsová Martina priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 1995/1996


Machalík Vladimír klavír I.
Dagmar Nemčoková 1996/1997


Majtánová Mária priečna flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 2001/2002


Marčaniková Eva spev I.
Katarína Končerová 1987/1988


Markovič Miroslav klavír II.
Dagmar Nemčoková 1988/1989


Martináková Simona tenorová zobcová flauta II. Mgr.art. Margita Kolková 2001/2002


Masáková Lenka altová zobcová flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 2001/2002


Masáková Martina altová zobcová flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 2001/2002


Matheová Katarína klavír II.
Dagmar Nemčoková 1988/1989


Matheová Ľudmila klavír I.
Zuzana Zuzáková 1988/1989


Mattonová Dagmar flauta I.
Anna Caudtová 1989/1990


Matula Michal akordeón I.
Štefánia Skalová 1989/1990


Matulová Anna akordeón I.
Štefánia Skalová 1990/1991


Melichárková Petra klavír I.
Marta Schultzová 1992/1993


Meszárošová Viera klavír I.
Marta Šujanská 1990/1991


Mifkovičová Monika spev ŠPD
Mária Fratričová 1995/1996


Mikletičová Miroslava altová zobcová flauta I. Mgr. Vladimír Dianiška 1997/1998


Mirvaldová Petra priečna flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 2001/2002


Mišíková Katarína klavír II.
Monika Slováková 1987/1988


Mlýnková Michaela klavír I.
Alena Klattová 1992/1993


Mojzeš Peter klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1991/1992


Molnárová Katarína klavír I.
Kamila Fridnerová 1993/1994


Molnárová Katarína altová zobcová flauta I.
Ingrid Biróová 1999/2000


Moravčíková Jela altová zobcová flauta I.
Janka Oroszová 1995/1996


Moravčíková Jela altová zobcová flauta II.
Janka Klimová 1999/2000


Moravická Klára akordeón I.
František Báleš 1998/1999


Morávková Jiřina akordeón II. PaedDr. Milan Púčik 2005/2006


Morávková Darina klavír I.
Marta Šujanská 1997/1998


Mozolíková Margita klavír I.
Dagmar Nemčoková 1986/1987


Mráz Michal klavír I.
Marta Schultzová 2001/2002


Murányiová Zlatica klavír I.
Mária Konrádová 1987/1988


Murdzová Alexandra klavír I.
Monika Slováková 1994/1995


Murdzová Alexandra klavír II.
Monika Slováková 1998/1999


Müller Stanislav klarinet I.
Gustáv Beseda 1992/1993


Mydliarová Anna spev I.
Janka Neščáková 1994/1995


Mydliarová Zuzana husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1989/1990


Nackinová Daša klavír I. Mgr. Libuša Jamnická 1997/1998


Nackinová Zuzana klavír I.
Květoslava Fraitová 1991/1992


Nagyová Katarína priečna flauta I. Mgr. Jaroslava Králová 2005/2006


Nerušilová Nina altová zobcová flauta I.
Zuzana Horváthová 2000/2001


Némethová Hana klavír I.
Květoslava Fraitová 1998/1999


Novosedlíková Lenka klavír I.
Alena Klattová 2003/2004


Novosedlíková Lenka altová zobcová flauta I. Mgr.art. Ivan Kováčik 2004/2005


Novotný Miroslav klavír I.
Marta Šujanská 1997/1998


Ňuňuková Pavla altová zobcová flauta I.
Gustáv Beseda 1995/1996


Olešanská Katarína akordeón I.
Eliška Grežďová 1999/2000


Olešanský Štefan akordeón I.
Eliška Grežďová 1995/1996


Onderová Martina akordeón I.
Eliška Grežďová 1987/1988


Ondrejková Daniela spev I.
Janka Neščáková 1998/1999


Ondriš Kristián klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2004/2005


Ondruš Matej klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1987/1988


Ondrušová Martina spev I.
Mária Fratričová 1991/1992


Ortnerová Lucia klavír I.
Oksana Žibrúnová 1997/1998


Ortnerová Lucia klavír II.
Alena Klattová 2001/2002


Ostertag Pavol gitara I. Ing. Marián Dlugoš 2000/2001


Ostertag Pavol gitara II. Ing. Marián Dlugoš 2004/2005


Ostertag Peter klavír I.
Renáta Pallayová 2004/2005


Osuská Silvia akordeón I.
Štefánia Skalová 1990/1991


Osuská Silvia spev I.
Mária Fratričová 1990/1991


Osuská Silvia akordeón II.
Štefánia Skalová 1994/1995


Othmanová Zuzana klavír I.
Mariana Granecová 2003/2004


Otrubová Vieroslava priečna flauta I.
Anna Caudtová 2000/2001


Paálová Daniela sopránová zobcová flauta I.
Zuzana Demkaninová 1990/1991


Papánek Ondrej bicie nástroje II.
Matej Vavro 1999/2000


Pastorek Michal klavír I.
Alena Klattová 2000/2001


Pastoreková Laura klavír I.
Alena Klattová 2002/2003


Pavlovič Juraj gitara I. Ing. Marián Dlugoš 1997/1998


Pavlovová Monika klavír I.
Monika Slováková 2001/2002


Pavlovová Monika klavír II.
Monika Slováková 2005/2006


Pálházy Timea klavír I.
Oksana Žibrúnová 1994/1995


Pálházy Timea klavír II.
Oksana Žibrúnová 1998/1999


Pálka Marek keyboard I.
Petr Kunz 2001/2002


Páťalová Slavomíra altová zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1993/1994


Pešková Kristína altová zobcová flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 1999/2000


Pešková Kristína priečna flauta II. Mgr.art. Margita Kolková 2003/2004


Pešková Mária husle I.
Štefan Florián 1999/2000


Pešková Michaela klavír I.
Marta Schultzová 2002/2003


Pešková Michaela spev I.
Zdenka Zemková 2002/2003


Petöcz Richard husle I.
Dagmar Gabrišková 1986/1987


Petöcz Tomáš kontrabas I.
Gustáv Beseda 1988/1989


Petöczová Linda klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1993/1994


Petöczová Ľudmila klavír I.
Monika Slováková 1993/1994


Petrášová Natália klavír I.
Monika Slováková 2002/2003


Petríková Michaela klavír I.
Mariana Granecová 2002/2003


Petrovičová Eva klavír I.
Dagmar Nemčoková 1987/1988


Piliš Branislav bicie nástroje II. Mgr. Karol Svitek 1996/1997


Pobočík Radovan klavír I.
Renáta Pallayová 2002/2003


Podrazil Marián akordeón I.
Eliška Grežďová 1997/1998


Pokorná Veronika klavír I.
Alena Klattová 1991/1992


Pokorná Veronika spev I.
Mária Fratričová 2000/2001


Poláček Dominik keyboard I.
Petr Kunz 2004/2005


Poloncová Zuzana akordeón I.
Eliška Grežďová 1992/1993


Polóny Ľudovít klavír I.
Marta Schultzová 1992/1993


Polyák Oliver spev I.
Zdenka Zemková 2004/2005


Porubská Katarína gitara I.
Miroslav Madžo 1989/1990


Pretóryová Alena spev I.
Janka Neščáková 2001/2002


Převrátil Jan klavír I.
Monika Slováková 1997/1998


Převrátilová Veronika klavír I.
Monika Slováková 1996/1997


Purašová Ivana klavír I.
Marta Schultzová 1991/1992


Pusztay Michal akordeón I.
Eliška Grežďová 2003/2004


Puškárová Zlatica klavír I.
Dagmar Nemčoková 1990/1991


Quittnerová Katarína klavír I.
Marta Šujanská 1997/1998


Quittnerová Lucia klavír I.
Marta Šujanská 1998/1999


Rajec Martin gitara I.
Miroslav Madžo 1988/1989


Ráczová Alexandra klavír I.
Květoslava Fraitová 1999/2000


Rehorčíková Kristína klavír I.
Oksana Žibrúnová 1998/1999


Reisner Karol klarinet I.
Gustáv Beseda 1986/1987


Reisnerová Oľga akordeón I.
Eliška Grežďová 1988/1989


Repa Michal akordeón I.
Štefánia Skalová 1987/1988


Reviliak Matej keyboard II.
Petr Kunz 1999/2000


Rezníková Mária klavír I.
Dagmar Nemčoková 1986/1987


Rezníková Mária klavír II.
Dagmar Nemčoková 1989/1990


Riflíková Michaela husle I. Mgr. Ivo Raška 2003/2004


Riják Július husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1993/1994


Riják Július husle II. Mgr. Rafael Hrdina 1998/1999


Romančíková Andrea klavír I.
Kamila Fridnerová 1998/1999


Rosová Katarína klavír I.
Monika Slováková 2004/2005


Rosová Magdaléna priečna flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 2002/2003


Rosová Mária klavír I.
Monika Slováková 1999/2000


Rovenská Eva klavír I.
Alena Klattová 1991/1992


Rozborilová Katarína altová zobcová flauta I. Mgr.art. Ivan Kováčik 2004/2005


Rozehnalová Eliška klavír I. Mgr.art. Mária Blesáková 1998/1999


Ruppeldtová Silvia klavír I.
Monika Slováková 1990/1991


Ruppeldtová Silvia klavír II.
Monika Slováková 1994/1995


Ruriková Lenka keyboard I.
Petr Kunz 2005/2006


Rusková Zuzana violončelo I.
Michaela Besedová 2004/2005


Ruttkay Ľubomír husle I.
Margita Schmidtová 1991/1992


Ruttkay Ľubomír husle II.
Margita Schmidtová 1995/1996


Sameková Ivana klavír I.
Oksana Žibrúnová 1996/1997


Sand Filip klarinet I.
Katarína Wagnerová 1996/1997


Sand Filip klarinet II. Bc.art. Henrich Klement 2000/2001


Saňková Katarína spev I.
Mária Fratričová 1997/1998


Sarka Rastislav akordeón I.
Štefánia Skalová 1988/1989


Schmögnerová Gabriela priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 1995/1996


Schmögnerová Gabriela priečna flauta II. Mgr.art. Margita Kolková 1999/2000


Schraggeová Alica klavír I.
Květoslava Fraitová 1999/2000


Schreková Alexandra altová zobcová flauta I. Mgr. Jaroslava Králová 2005/2006


Schubertová Katarína klavír I.
Dagmar Nemčoková 1993/1994


Siváček Peter klavír I.
Barbora Šrámková 1995/1996


Sládeková Renáta priečna flauta II.
Anna Caudtová 1990/1991


Sláma Martin klavír I.
Marta Schultzová 1988/1989


Slížik Lukáš bicie nástroje I.
Matej Vavro 2000/2001


Slobodová Adriana spev I.
Mária Fratričová 1990/1991


Slobodová Adriana spev II.
Mária Fratričová 1994/1995


Slota Martin klavír I.
Marta Šujanská 1997/1998


Slovák Patrik klavír I.
Monika Slováková 1986/1987


Smítalová Marta klavír I.
Zuzana Zuzáková 1987/1988


Smítalová Marta klavír II.
Oksana Žibrúnová 1991/1992


Sobihard Peter gitara I.
Pavol Malovec 1987/1988


Soboličová Hana akordeón I.
Eliška Grežďová 1986/1987


Soboličová Hana akordeón II.
Eliška Grežďová 1989/1990


Spáčilová Zuzana klavír I.
Monika Slováková 1989/1990


Stanková Alžbeta klavír I.
Monika Slováková 1992/1993


Stanková Alžbeta klavír II.
Monika Slováková 1996/1997


Staňa Ivan akordeón I.
Štefánia Skalová 1996/1997


Straková Monika priečna flauta I.
Anna Caudtová 1997/1998


Stranovská Eva spev I.
Mária Fratričová 1989/1990


Stranovská Eva klavír I.
Mária Magdolenová 1990/1991


Stranovská Eva spev II.
Mária Fratričová 1996/1997


Sudorová Andrea gitara II.
Ľubica Záborská 2004/2005


Svitek Branislav husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1989/1990


Svitek Jozef akordeón I.
Eliška Grežďová 2002/2003


Syneková Katarína klavír I.
Božena Kolomazníková 2000/2001


Sýkorová Miroslava klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2004/2005


Szelle Gabriel husle I. Mgr. Rafael Hrdina 2000/2001


Szelle Jozef husle I. Mgr. Rafael Hrdina 2001/2002


Szelle Július husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1995/1996


Šarlayová Mária akordeón I.
Šrefánia Skalová 1989/1990


Šalát Marián klavír II.
Kamila Fridnerová 1986/1987


Šárköziová Melinda klavír I.
Alena Klattová 1991/1992


Šefčíková Katarína sopránová zobcová flauta I.
Janka Oroszová 1994/1995


Šefčíková Ruth klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1988/1989


Šeligová Irena klavír I.
Mária Magdolenová 1987/1988


Šeršíková Erika klavír I.
Monika Slováková 1987/1988


Šimkovičová Katarína klavír I.
Mária Magdolenová 1987/1988


Šimkovičová Ľubica klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1986/1987


Šimkovičová Ľubica klavír II.
Getrúda Lexmannová 1989/1990


Šimonová Judita priečna flauta I.
Anna Caudtová 1999/2000


Šimorová Lenka klavír I.
Květoslava Fraitová 1998/1999


Šimorová Lenka klavír II.
Alena Klattová 2002/2003


Široká Eva klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1995/1996


Šmihula Vladislav klavír I.
Marta Schultzová 1989/1990


Špačková Michaela klavír I.
Dagmar Nemčoková 1993/1994


Špačková Michaela klavír II.
Dagmar Nemčoková 1996/1997


Šperková Júlia altová zobcová flauta I.
Róbert Šebesta 1997/1998


Šrámek Ľubomír klavír I.
Květoslava Fraitová 1992/1993


Štajgárová Beáta husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1988/1989


Štefaničková Katarína husle I.
Dagmar Gabrišková 1987/1988


Štefíková Katarína klavír I.
Květoslava Fraitová 1992/1993


Štefíková Katarína klavír II.
Květoslava Fraitová 1996/1997


Štepanovský Lukáš gitara I. Ing. Marián Dlugoš 2003/2004


Šťastná Denisa priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 1994/1995


Švantnerová Petra klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1993/1994


Švarc Daniel altová zobcová flauta I.
Milan Jendruch 1999/2000


Švarc Viktor husle I.
Margita Schmidtová 1999/2000


Švarcová Magdaléna akordeón I.
František Báleš 1999/2000


Švec Michal gitara I.
Bohumil Trefný 1996/1997


Takáčová Martina spev I.
Janka Neščáková 2001/2002


Tamerová Alexandra spev I.
Mária Fratričová 1991/1992


Tichá Lenka klavír I.
Alena Klattová 1998/1999


Tkáčik Ján husle I. Mgr. Rafael Hrdina 1993/1994


Tkáčiková Zuzana altová zobcová flauta I.
Janka Oroszová 1992/1993


Tóth Daniel klarinet I.
Gustáv Beseda 1993/1994


Trebatická Martina gitara I. Ing. Marián Dlugoš 1998/1999


Trebatická Martina gitara II. Ing. Marián Dlugoš 2002/2003


Trenčanská Lucia altová zobcová flauta I.
Libor Zálesňák 2004/2005


Turzová Mária klavír I.
Dagmar Nemčoková 1992/1993


Turzová Mária klavír II.
Dagmar Nemčoková 1996/1997


Tužinská Eva klavír I.
Monika Slováková 1998/1999


Tužinská Eva klavír II.
Monika Slováková 2003/2004


Tužinský Ivan violončelo I.
Margita Procházková 1998/1999


Tužinský Pavol akordeón I.
Eliška Grežďová 1995/1996


Uhlíková Tatiana altová zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1995/1996


Uhrín Matúš bicie nástroje I.
Dan Vildner 2005/2006


Urbániková Marína priečna flauta I.
Anna Caudtová 2000/2001


Urbániková Marína priečna flauta II. Mgr.art. Margita Kolková 2003/2004


Uríčková Monika priečna flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 1998/1999


Ǜrge Jakub klarinet I. Bc.art. Henrich Klement 2000/2001


Vachálková Lucia spev I.
Mária Fratričová 2000/2001


Vajteršicová Veronika gitara I.
Bohumil Trefný 1995/1996


Valachová Denisa spev I.
Mária Fratričová 1991/1992


Valentíková Marta klavír I.
Monika Slováková 1991/1992


Vaníková Hana husle I.
Anna Polakovičová 2002/2003


Vannayová Marianna klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1987/1988


Varga Patrik keyboard I.
Petr Kunz 2005/2006


Vargová Jana priečna flauta I. Mgr.art. Viktor Vavro 2000/2001


Vargová Jana klavír I. Mgr.art. Mária Blesáková 2000/2001


Vaseková Daniela klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1997/1998


Vaseková Daniela klavír II.
Gertrúda Lexmannová 2001/2002


Vasová Alexandra klavír I.
Marta Schultzová 1993/1994


Vasová Bohuslava klavír I.
Oksana Žibrúnová 1995/1996


Vašeková Alena spev I.
Mária Fratričová 1991/1992


Vatrálová Soňa flauta I.
Anna Caudtová 1992/1993


Vatrálová Zuzana flauta I.
Anna Caudtová 1989/1990


Vášová Nela klavír I. Mgr. Ľubica Halová 2002/2003


Vencelová Jana gitara I.
Miroslav Madžo 1989/1990


Veselská Natália altová zobcová flauta I.
Anna Caudtová 1990/1991


Veselská Veronika altová zobcová flauta I. Bc.art. Henrich Klement 1999/2000


Vicianová Veronika klavír I.
Marta Schultzová 2003/2004


Vizinová Katarína klavír I.
Dagmar Nemčoková 1989/1990


Vizinová Katarína klavír II.
Dagmar Nemčoková 1993/1994


Víteková Denisa klavír I.
Marta Šujanská 1991/1992


Vítková Veronika altová zobcová flauta I.
Janka Klimová 1998/1999


Vlček Martin akordeón I.
Eliška Grežďová 1986/1987


Vodný Juraj akordeón I.
Eliška Grežďová 1989/1990


Vogel Tomáš saxofón I.
Milan Jendruch 2000/2001


Volková Dagmar klavír I.
Dagmar Nemčoková 1991/1992


Volovárová Barbora violončelo I.
Michaela Gregorová 1993/1994


Vraníková Viera klavír I.
Katarína Filipovičová 2002/2003


Vrábel Matej klavír I.
Květoslava Fraitová 1995/1996


Wallnerová Lucia klavír I.
Gertrúda Lexmannová 2000/2001


Wallnerová Zuzana klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1997/1998


Wallnerová Zuzana klavír II.
Gertúda Lexmannová 2001/2002


Zachar Juraj klavír I.
Monika Slováková 1999/2000


Zajacová Miriam akordeón I. PaedDr. Milan Púčik 2005/2006


Zatkalík Andrej klavír I.
Kamila Fridnerová 1988/1989


Zatloukalová Dana gitara I.
Pavol Malovec 1989/1990


Zaťovičová Eva klavír I.
Kamila Fridnerová 1989/1990


Zálesňáková Jana altová zobcová flauta I. Mgr.art. Margita Kolková 1996/1997


Zálesňáková Jana priečna flauta II. Mgr.art. Margita Kolková 2003/2004


Zátrochová Adela spev I.
Katarína Končerová 1987/1988


Zdravecká Barbara gitara I.
Jana Stackeová 1991/1992


Zelenka Ján akordeón I.
Eliška Grežďová 2002/2003


Zicháček Martin zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1986/1987


Zlatoš Andrej zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1989/1990


Zlatošová Lucia sopránová zobcová flauta I.
Stanislav Janičkovič 1992/1993


Zuberec Vladimír altová zobcová flauta I.
Zuzana Horváthová 1994/1995


Zvalová Adela klavír I.
Gertrúda Lexmannová 1999/2000


Žabčíková Lenka klavír I.
Miluša Šutorová 1995/1996


Žambová Katarína priečna flauta I.
Zuzana Horváthová 1992/1993


Žambová Mária priečna flauta I.
Anna Caudtová 1989/1990


Žambová Mária priečna flauta II.
Anna Caudtová 1993/1994


Židek Václav husle I.
Margita Schmidtová 1995/1996


Žilavá Monika spev I.
Mária Fratričová 1987/1988


Žilavá Monika spev II.
Mária Fratričová 1991/1992
 
Kontakt: Mgr. Soňa Radulová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 14.8.2007 / 14.8.2007

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti