Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka > Zvejňovanie informácii podľa zákona 211/2000 Z.z. > faktúry

 

Pedagógovia hudobného odboru

 
HUDOBNÝ ODBOR 

dychové a bicie nástroje 
Mgr. Jaroslava Beladičová hra na dychových nástrojoch
Mgr. art. Zuzana Fujacová hra na dychových nástrojoch
Jarmila Grichová, DiS. art. hra na dychových nástrojoch
Mgr. art. Tomáš Horkavý hra na dychových nástrojoch
Mgr. Zuzana Horváthová hra na dychových nástrojoch, riaditeľ
Mgr. art. Ágnes Kolozsi hra na dychových nástrojoch (RD)
Mgr. art. Ivan Kováčik hra na dychových nástrojoch
Mgr. art. Ľudmila Šestáková hra na dychových nástrojoch (MD)
Richard Volný, DiS. art.hra na bicích nástrojoch
Libor Zálesňák hra na dychových nástrojoch

spev
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. spev, vedúca PK (spev, dychové a bicie nástroje, sláčikové nástroje, harfa, hudobná kompozícia, gitara) 
Bc. Juraj Miškovič spev
Zdenka Zemková spev 

sláčikové nástroje a harfa 
Michaela Besedová hra na violončele
Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD. hra na husliach (RD)
Anna Polakovičová hra na husliach
Mgr. Beáta Rašková hra na husliach
Mgr. art. Bibiána Rybárová  hra na husliach, violončele, zástupca riaditeľa
Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. hra na harfe

hudobná náuka
Bc. Juraj Miškovič hudobná náuka
Mgr. Veronika Škutová hudobná náuka

klavír a klavírny sprievod HO, sprievod v LDO a TO
Martin Augustín, DiS. art. hra na klavíri, sprievod v HO, LDO, TO
Mgr. art. Zuzana Fabianová hra na klavíri (MD)
Katarína Filipovičová hra na klavíri, klavírny sprievod v TO
Veronika Jurčacková, DiS. art. hra na klavíri, klavírny sprievod v HO, TO, LDO
Alena Klattová hra na klavíri 
Mgr. Viera Kunzová klavírny sprievod v HO 
Denisa Lehotská hra na klavíri
Viktória Mogéczová, DiS. art. hra na klavíri, klavírny sprievod v TO
Renata Pallayová hra na klavíri
Mgr. Soňa Radulová hra na klavíri, sprievod v LDO
Mgr. art. Aneta Roganská hra na klavíri (MD)
Jana Ružovičová hra na klavíri, vedúca PK  (hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, sprievod v HO, LDO, TO, hudobná náuka)
Monika Slováková hra na klavíri
Mgr. Veronika Škutová hra na klavíri, sprievod v TO
PaedDr. Gabriela Zacharová hra na klavíri

keyboard
Viktória Mogéczová, DiS. art. hra na keyboarde
Mgr. Soňa Radulová hra na keyboarde
Viera Svozileková hra na keyboarde

akordeón
Martin Augustín, DiS. art. hra na akordeóne
Mgr. Soňa Radulová hra na akordeóne

hudobná kompozícia
Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. hudobná kompozícia

gitara
Mgr. Michaela Jurcová hra na gitare
Eva Golovková hra na gitare
Bohumír Hrín hra na gitare
Michal Matejka, DiS. elektrická gitara, improvizácia
Mgr. Dominika Šporerová hra na gitare
Bc. Kristína Vrecková hra na gitare
 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > Zamestnanci školy > Pedagógovia hudobného odboru

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa