Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 157 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
7.12.2021Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. [PDF, 193 kB]
Názov: Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum platnosti: 07.12.2021 do 15.12.2021
Cena: 200,00 eur
Dodávateľ: Mária Zubová
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
29.10.2021Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. [PDF, 202 kB]
Názov: Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum platnosti: neobmedzená
Cena: 800,00 eur
Dodávateľ: Mária Zubová
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
25.10.2021OZNAM
Vážení rodičia, žiaci,
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje
b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie
ZUŠ Eugena Suchoňa zabezpečí dištančné vzdelávanie. Len v prípade ochorenia vyučujúceho sa dištančné vzdelávanie neuskutoční. 
Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

ďakujeme za spoločné zvládnutie tejto situácie

Mgr. Zuzana Horváthová
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
14.10.2021Prehliadka mladých gitaristov
Vážení gitaristi,


srdečne BLAHOŽELÁME.organizačný tím
Zložka dokumentov: Súťaže
Mgr. Soňa Radulová
23.9.2021Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka [PDF, 140 kB]
Názov: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 23.9.2021
Cena: 4990,00 eur
Dodávateľ: PT Securitest s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
9.9.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom a.s. [PDF, 1,5 MB]
Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Číslo: 1-795908489661
Cena: 23,0 eur
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
9.9.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb [PDF, 1,8 MB]
Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Číslo: 1-795908490547
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
18.8.2021Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na gitare "Prehliadka mladých gitaristov" 2021 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka) [PDF, 793 kB]
Názov: Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na gitare "Prehliadka mladých gitaristov" 2021 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 18.8.2021
Číslo: OU-BA-OS1-2021/103260
Cena: 2000 eur
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
9.7.2021ABSOLVENTI v školskom roku 2020 2021 [JPG, 3 MB]
Milí absolventi,

srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia na ZUŠ Eugena Suchoňa.


Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
24.6.2021POZDRAV [JPG, 800 kB]
Vážení rodičia a žiaci,


Prajeme Vám pekné slnečné leto!


Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
a pedagógovia ZUŠ Eugena Suchoňa
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
19.2.2021Dodatok č. 1 prijatý na základe Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenie podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení zo dňa 18.02.2019 [PDF, 529 kB]
Názov: Dodatok č. 1 prijatý na základe Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenie podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení zo dňa 18.02.2019
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 19.02.2021
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: MG PZS s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2021
Mgr. art. Ivan Kováčik
14.9.2020Licenčná zmluva pre počítačové programy "Komplexná školská agenda" [PDF, 1,6 MB]
Názov: Licenčná zmluva pre počítačové programy "Komplexná školská agenda"
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
Číslo: 1200007525
Cena: 308,00 eur
Dodávateľ: ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2020
Mgr. art. Ivan Kováčik
12.8.2020Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na klavíri ,,Mladí klaviristi” 2020 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka) [PDF, 186 kB]
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže "Mladí klaviristi" 2018 v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka [PDF, 523 kB]
Názov: Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na klavíri ,,Mladí klaviristi” 2020 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 12.08.2020
Číslo: OU-BA-OS1-2020/102715
Cena: 5500,00 eur
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zložka dokumentov: Zmluvy 2020
Mgr. art. Ivan Kováčik
2.12.2019Ramcova kupna zmluva uzatvorena podľa ust. § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 5131991 Zb. [PDF, 999 kB]
Názov: Ramcova kupna zmluva uzatvorena podľa ust. § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 5131991 Zb.
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Cena: 18445,00 eur
Dodávateľ: I.S.H. Saiten und Harfen Vertriebs GmbH Antoni Gralak
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
12.8.2019Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na gitare Prehliadka mladých gitaristov 2019 [PDF, 897 kB]
Názov: Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže Mladých gitaristov v roku 2019 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Číslo: OU-BA-OS1-2017/082704
Cena: 2500 eur
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
9.7.2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón [PDF, 1,7 MB]
Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 09.7.2019
Číslo: 1-327030233896
Cena: 49,99 eur
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
9.7.2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet [PDF, 1,6 MB]
Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 3512011 Z.z. o elektronických komunikáciách - mobilný internet
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 09.7.2019
Číslo: 1-327040396685
Cena: 29,0 eur
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
6.5.201908 2019 15 Zmluva o prenájme priestorov [PDF, 893 kB]
Názov: 08 2019 15 Zmluva o prenájme priestorov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 06.05.2019
Číslo: 08 2019 15
Dátum platnosti: 15.05.2019
Cena: 150,0 eur
Dodávateľ: Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
6.5.201908 2019 14 Zmluva o prenájme priestorov [PDF, 891 kB]
Názov: 08 2019 14 Zmluva o prenájme priestorov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 06.05.2019
Číslo: 08 2019 14
Dátum platnosti: 14.05.2019
Cena: 150,0 eur
Dodávateľ: Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
8.3.2019Rámcová kúpna zmluva ŠEVT [PDF, 1,5 MB]
Názov: Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 04.03.2019
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: ŠEVT
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
8.3.2019Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov - Karta Ticket Restaurant [PDF, 1,6 MB]
Názov: Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov - Karta Ticket Restaurant
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 04.03.2019
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
28.2.2019Dodatok č. 2 2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov č. 146634 2008 [PDF, 1 MB]
Názov: Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov č. 146634/2008
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 28.02.2019
Číslo: 2/2019
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
18.2.2019Zmluva č. ZD1220190403036001 zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení [PDF, 1,4 MB]
Názov: Zmluva č. ZD1220190403036001 zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 18.2.2019
Číslo: ZD1220190403036001
Cena: 959,40 eur
Dodávateľ: MG PZS, s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
6.2.2019Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov č. 146634/2008 [PDF, 344 kB]
Názov: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov č. 146634/2008
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 06.02.2019
Číslo: 1/2019
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik
1.2.2019Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. [PDF, 213 kB]
Názov: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 603,0 eur za mesiac
Dodávateľ: Mária Zubová
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. art. Ivan Kováčik

Zobrazených je 25 z celkového počtu 157 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti