Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka > Naša ponuka > Tanečný odbor

 

Tanečný odbor

male tanecnice
Do tohto odboru je možné sa prihlásiť od 5 rokov, horná hranica je neobmedzená. Priebeh vzdelávania je približne takýto: v prípravnom štúdiu sa vyučujúci zameriavajú na hravé činnosti, sprostredkujúce poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov. Potom nasleduje dvojročná tanečná príprava, po ktorej sa pridávajú predmety – klasický, ľudový tanec a tanečná prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec. V klasickom tanci sa kladie dôraz na získavanie technickej zdatnosti. V ľudovom tanci si deti postupne osvojujú charakteristické kroky každého regiónu Slovenska. Najpopulárnejšie sú moderné a historické tance.

V 14 rokoch sú žiaci dobre pripravení zvládnuť prácu v tanečných súboroch. Súčasťou ZUŠ Eugena Suchoňa je známy detský folklórny súbor KLNKA a súbor moderného tanca BADULA. Perfektná tanečná zdatnosť, nápaditá choreografia a nadšenie účinkujúcich pozdvihlo súbory na vysokú umeleckú úroveň. Klnkári zažili množstvo ovácií nielen na domácich ale už aj na množstve zahraničných zájazdov, na rôznych kontinentoch. Všetci žiaci tanečného odboru majú možnosť ukázať výsledky svojej práce na mnohých verejných podujatiach. V kolektíve sa učia nielen vytrvalosti a usilovnosti, ale vytvárajú sa medzi nimi priateľstvá, založené na spoločných záujmoch a cieľoch. Najlepší z nich sa zúčastňujú rôznych súťaží a prehliadok, odkiaľ prinášajú nielen pekné ocenenia, ale aj nezabudnuteľné spomienky.Na úspechoch majú nemalú mieru okrem pedagógov tanca i učitelia klavírneho alebo akordeónového sprievodu. Mnohí absolventi našej školy našlo uplatnenie v tanečných amatérskych a profesionálnych tanečných súboroch alebo pokračovali v štúdiu na Tanečnom konzervatóriu alebo na Vysokej škole múzických umení.

 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Naša ponuka > Tanečný odbor

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies