Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka

 

Aktuálne podujatia školy

logo ZUŠ
Radi Vás všetkých privítame medzi nami, či už na pôde našej ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ul. v Bratislave ale aj v prekrásnych koncertných sal v Bratislave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 54 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotáciaZodpovedá
10.11.2014Zmena vyučovacích priestorov niektorých ped. počas súťaže MK 2014
Vážení rodičia, milí žiaci !
Dňa 12.11.2014 a 13.11.2014 (streda, štvrtok) sa z dôvodu uskutočnenia celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi 2014 budú dole uvedení učitelia učiť v priestoroch zníženého prízemia ZUŠ Eugena Suchoňa.

Besedová (ST,ŠT) - znížené prízemie č. 15 A
Polakovičová (ST,ŠT) - znížené prízemie č. 18
Antalová (ST) – znížené prízemie č. 22
Hašková (ŠT) hudobná náuka – znížené prízemie č. 22
Rašková (ST) – znížené prízemie č. 25
Kosmeľová (ŠT) – znížené prízemie č. 25
Golovková (ST) – znížené prízemie č. 25 A
Horáková (ŠT) – znížené prízemie č. 25 A
Ďakujem za pochopenie!

Vdenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
6.9.2016VZN č. 5/2016
Vážení rodičia a žiaci.
Od 01.09.2016 je platné nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2016 z 30.júna 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole
web editor
4.9.2014Vyučovanie v školskom roku 2014-2015
Važení rodičia, žiaci, pritelia školy!
Vyučovanie na našej ZUŠ prebieha od 3.9.2014 podľa platných rozvrhov hodín.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
29.5.2014Výstava výtvarných prác absolventov 2014
Dovoľte nám srdečne Vás pozvať na výstavu výtvarných prác žiakov záverečných ročníkov, ktorej zahájenie bude 12.6.2014 o 15:00 hod. v koncertnej sále školy a vo výstavných priestoroch školy.

Vdenie ZUŠ
Mgr. Soňa Radulová
10.12.2014Vianočné svetlo pre všetkých
Srdečne pozývame na posledný tohtoročný koncert žiakov našej ZUŠ, ktorý sa uskutoční 17.12.2014 (streda) o 16:00 hod. v kostole Ducha svätého, Bratislava-Dúbravka.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
12.12.2014Vianočné prianie 2014
Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu do Vášho domu.
Na Nový rok správny krok
a úsmev po celý rok 2015.
Z celého srdca len to najkrajšie
Vám praje
a už sa na Vás teší od 8.1.2015


Zuzana Horváthová
a kolektív ZUŠ Eugena Suchoňa,
Bratislava
Mgr. Soňa Radulová
15.4.2014Veselé Veľkonočné sviatky
Prajeme Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov!

Vedenie ZUŠ
Mgr. Soňa Radulová
9.3.2015Veľkonočné sviatky 2015
Milí žiaci, rodičia, priatelia školy!
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počas Veľkonočných prázdnin (2.4. 2015 štvrtok - 7.4.2015 utorok) sa v našej ZUŠ nevyučuje.
Zároveň Vám prajeme krásne prežitie týchto sviatkov.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
9.2.2015Večer muzikálu, filmovej a populárnej hudby 2015
Srdečne pozývame na koncert muzikálovej, filmovej a populárnej hudby, ktorý sa uskutoční na pôde našej školy dňa 11.2.2015 (streda) o 17:30 hod. v koncertnej sále školy.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
20.5.2014Štvorlístok umenia 2014
Srdečne Vás pozývame na spoločné podujatie družobných škôl: ZUŠ Eugena Suchoňa-Bratislava, ZUŠ Hlohovec, ZUŠ Malenovice-Zlín (ČR), ZUŠ Ferenca Liszta-Štúrovo.
Koncert sa uskutoční v priestoroch našej ZUŠ 21.5.2014 o 17:00 hod.

Vednie ZUŠ
Mgr. Soňa Radulová
9.5.2014Roztancujme fantáziu 2014
Srdečne pozývame na vystúpenie žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru, ktoré sa uskutoční 20. mája 2014 (utorok) o 17:30 hod. v Dome kultúry, Dúbravka.

Vedenie ZUŠ
Mgr. Soňa Radulová
24.9.2014Rok v Dúbravke
Dovoľte nám srdečne Vás pozvať na podujatie organizované Starostom mestskej časti - Dúbravka, ktoré sa bude konať pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším".

Podujatie sa uskutoční 1. októbra (streda) o 17:00 hod.v DK Dúbravka a VSTUP je VOĽNÝ.
Dovoľujeme si Vás týmto upozorniť, ze v tento deň sa na našej umeleckej škole NEVYUČUJE!

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
29.3.2021prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022
Vážení priatelia,
v prípade záujmu o štúdium na ZUŠ Eugena Suchoňa v hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore prosím vypísať a odoslať elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená nižšie

Uviesť názov školy, adresu a ročník, ktorú dieťa bude navštevovať v školskom roku 2021/2022. Žiadame vypísať všetky kolónky.
Na našu výzvu prinesiete vytlačenú a podpísanú prihlášku s doplnenou informáciou o zdravotnej poisťovni.
Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022 sú naplánované na 3.6.2021, alebo v náhradnom termíne. Sledujte web, facebook školy.


Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
web editor
14.3.2014Prieteľské stretnutie vo víre tanca s folklórnym súborom Klnka
Srdečne pozývame na prieteľské stretnutie vo víre tanca s folklórnym súborom Klnka a jeho hosťami, ktoré sa uskutoční 28. marca 2014 o 18:00 hod. v DK Dúbravka.
Mgr. Soňa Radulová
18.5.2015Priateľské kvarteto 2015
Prijmite prosím naše pozvanie na spoločný koncert štyroch ZUŠ: Brno, Topoľčany, Pezinok, Bratislava, ktorý sa pod názvom Priateľské kvarteto uskutoční v priestoroch našej školy - átriUM pre UMenie dňa 27. mája 2015 (streda) o 17:00 hod.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
1.5.2015Predajná výstava hudobných nástrojov GEWA a STRADIVARIUS
Milí priatelia hudobného umenia!
Dovoľte nám pozvať Vás na predajnú výstavu
hudobných nástrojov značky GEWA a Stradivarius,
ktorá bude prebiehať v priestoroch našej školy dňa 6.5.2015 v čase od 10:00 do 17:30 hod.
Tešíme sa na Váš záujem!

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
30.6.2014Prajeme Vám krásne prázdniny!
Prajeme krásne prázdniny a tešíme sa na opätovné stretnutie v novom školskom roku!

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
28.3.2021POZDRAV UČITEĽOM
Dobrý deň, posielam pozdrav učiteľom.

V mene rodičov chcem pozdraviť všetkých učiteľov a zamestnancov ZUŠ Batkova.Už nám skutočne veľmi chýbate. Aj keď robíte čo sa dá v online priestore, kontakt s vami je nenahraditeľný. Našim deťom chýba váš úsmev,vaša energia,vaše povzbudenia a pochvala.V týchto ťažkých časoch si vážime ešte viac váš prínos vo vzdelaní a výchove našich detí, preto vám želáme ku Dňu učiteľov to najdôležitejšie, zdravie a veľa pozitívnej energie!

S pozdravom Jana Nagy-Juhasz, predseda Rady školy pri ZUŠ Eugena Suchoňa
Mgr. art. Ivan Kováčik
28.1.2015Polročné prázdniny v šk.rok 2014-2015
V pondelok 2.2.2015 sa nevyučuje z dôvodu polročných prázdnin.
Vyučovanie opäť začína 3.2.2015.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
18.9.2014Oživenie Kapitulskej ulice 2014
Srdečne pozývame na podujatie organizované občianskym združením "Oživenie Kapitulskej ulice" v spolupráci s BKIS a BTB, kotré sa uskutoční dňa 20.9.2014 a na ktorom sa zúčastí aj naša škola.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
12.4.2021oznam pre rodičov
Vážení rodičia a žiaci,


dovoľujeme si Vás informovať o rozhodnutí ministra školstva zo dňa 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021, podľa ktorého sa od 12.4.2021 (pondelok) obnovuje individuálne vyučovanie v ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj. Pred vstupom do budovy školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a v priestoroch školy nosiť rúško.

ďakujem, že sa spoločne budeme správať zodpovedne

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
16.6.2014Odovzdávanie vysvedčení
Odovzdávanie vysvedčení na
ZUŠ Eugena Suchoňa bude
27.06.2014 – piatok
v čase od 11:00 – 14:00 hod.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
15.6.2015Noc hudby 2015
Srdečne Vás pozývame na podujatie školy pod názvom "Noc hudby", ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. (streda) 2015 od 15:00 hod. v priestoroch "átriUM pre UMenie".

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
16.6.2014Noc hudby 2014
Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu hudobného, tanečného, literárno-dramatického a výtvarného odboru do Átria pre umenie, ktorá sa uskutoční 20.6.2014 (piatok) v čase od 15:00-17:00 hod.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
10.11.2014Náhradne vyučovanie počas MK 2014
Dňa 12.11.2014 a 13.11.2014 (streda, štvrtok) sa na ZUŠ Eugena Suchoňa uskutoční celoslovenská súťaž Mladí klaviristi 2014. Nižšie uvedení pedagógovia školy Vášho dieťaťa sú potrební pri organizácii súťaže. Náhrada vyučovania bude realizovaná formou účasti žiaka (ako poslucháča) na tomto podujatí.
pp. Adamčíková, Beladičová, Burlasová, Činčura, Dávid, Ďurček, Fabianová, Filipovičová, Granecová, Klattová, Kováčik, Lehotská, Lukáčová, Matejka, Musilová, Nevřelová, Radulová, Ružovičová, Slováková, Veselá-Šestáková, Zacharová, Zemková.

Vdenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová

Zobrazených je 25 z celkového počtu 54 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktuálne podujatia školy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti