Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka > Pozývame Vás > aktuálne podujatia našej školy

 

Aktuálne podujatia školy

logo ZUŠ
Radi Vás všetkých privítame medzi nami, či už na pôde našej ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ul. v Bratislave ale aj v prekrásnych koncertných sal v Bratislave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 67 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
22.4.20202 % [PDF, 238 kB]
Vážení priatelia, rodičia, žiaci - pracujúci!

Aj tento rok nám Váš príspevok,2 % resp.3 % z dane pomôže napĺňať naše predstavy o modernej kvalitnej škole.
ĎAKUJEME

Údaje o prijímateľovi
51418002
Občianske združenie
Umenie v praxi, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Za každý Vám vopred ďakujeme!

Vedenie ZUŠ.
web editor
6.9.2016VZN č. 5/2016
Vážení rodičia a žiaci.
Od 01.09.2016 je platné nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2016 z 30.júna 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole
web editor
27.9.2019Oznam pre rodičov
Vážení rodičia,
ďakujeme Vám za finančný dar do fondu občianskeho združenia „Umenie v praxi“ v minulom školskom roku. Aj vďaka Vám sa mohli uskutočniť mnohé aktivity, podujatia a súťaže. Taktiež ďakujeme za prispenie 2% z daní fyzických osôb, ktoré sa tak rozhodli.
Na spoločnom stretnutí rodičov dňa 18.09.2019 sa rodičia dohodli na výške finančného daru občianskeho združenia „Umenie v praxi“ pre školský rok 2019/2020:
• 20 € na školský rok za jedno dieťa a odbor.
Suma sa dá rozdeliť na dve čiastky t.j. I. polrok 10,- € , II. polrok 10,- € .
Pre viacdetné rodiny platí zvýhodnenie – dar sa uhrádza maximálne za dve deti. Ak dieťa študuje vo dvoch alebo viac odboroch (napr. hudobný, výtvarný a tanečný), dar sa uhrádza maximálne vo dvoch odboroch. Pokiaľ ste ochotní, uvítame, ak prispejete vyššou čiastkou alebo sponzorským darom na individuálne podujatia.
Tieto finančné príspevky spravuje výbor občianskeho združenia „Umenie v praxi“.
web editor
28.6.2020Mladí klaviristi
Milí mladí klaviristi,
tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku Mladí klaviristi 2020 v dňoch 11. a 12.11.2020 v priestoroch našej školy. Z dôvodov mimoriadnej situácii predlžujeme termín prihlásenia do 25.09.2020.
organizačný tím súťaže
web editor
28.6.2019Tablo učitelia 2018 2019
Veľké ďakujem všetkým pedagógom, ktorí pracovali počet celého školského roka 2018 2019.


Mgr. Zuzana Horváthová,
riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa
web editor
28.6.2019Absolventi 2018 2019
Srdečne blahoželáme


vedenie ZUš
web editor
28.6.2020Prijímacie skúšky
Vážení rodičia,
ďakujem za prihlášky, budem Vás telefonicky informovať o prijatí alebo neprijatí Vášho dieťaťa na štúdium do ZUŠ. Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre pozvaných uchádzačov v dňoch 02. a 03.09.2020 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.


Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
web editor
28.4.2020"Hudba u nás doma"
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa
srdečne ste pozvaní na náš prvý koncert pod názvom "Hudba u nás doma" dňa 29.4.2020 (streda) o 17.30 hod. https://www.youtube.com/watch?v=lmF6xlBANVk&feature=youtu.be ALEBO
https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCeERALRVzPBd4MJxfk6PMwMK2jmTSDub1KzFA66DYEv_Kv1cDIpfgrggG0EmhQMyBD3fL3hQ8C3osm

Pravidelne Vám budeme spríjemňovať chvíle našou prezentáciou, t.j. prezentáciou žiakov a ich učiteľov.

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
29.6.2020OZNAM
Vážení rodičia a žiaci,

vysvedčenia sa budú odovzdávať 29.06.2020 pondelok a 30.06.2020 utorok od 13.30 hod. do 17.30 hod.
Zápis žiakov pre školský rok 2020/2021 bude 02.09.2020 streda od 13.00 hod. 17.00 hod.

Prajem Vám ešte pekný záver školského roka krásne prázdniny

Mgr. Zuzana Horváthová
Mgr. art. Ivan Kováčik
29.6.2020Poďakovanie učiteľom [JPG, 1,3 MB]
Veľké ďakujem všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za umeleckú prácu v školskom roku 2019/2020

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
6.5.2020"Hudba u nás doma 2"
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa
srdečne ste pozvaní na náš druhý koncert pod názvom "Hudba u nás doma" dňa 06.05.2020 (streda) o 17.30 hod.

https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

ALEBO

https://youtu.be/q7Xi3n3uvzc

Pravidelne Vám budeme spríjemňovať chvíle našou prezentáciou, t.j. prezentáciou žiakov a ich učiteľov.
Vopred učiteľom a žiakom ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
12.5.2020Hudba a výstava výtvarných prác u nás doma 3
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa
srdečne ste pozvaní na náš tretí koncert a výstavu pod názvom "Hudba a výtvarné práce u nás doma 3" dňa 13.05.2020 (streda) o 17.30 hod.

https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

ALEBO
https://www.youtube.com/watch?v=lEpYe8ceqb8


Pravidelne Vám budeme spríjemňovať chvíle našou prezentáciou, t.j. prezentáciou žiakov a ich učiteľov.
Vopred učiteľom a žiakom ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
19.5.2020Hudba a výtvarné práce u nás doma 4
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa,
srdečne ste pozvaní na náš štvrtý koncert a výstavu pod názvom "Hudba a výtvarné práce u nás doma 4" dňa 20.05.2020 (streda) o 17.30 hod.

https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

ALEBO
https://www.youtube.com/watch?v=apgZN-YVwOM


Pravidelne Vám budeme spríjemňovať chvíle našou prezentáciou, t.j. prezentáciou žiakov a ich učiteľov.
Vopred učiteľom a žiakom ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
27.5.2020Hudba a výtvarné práce u nás doma 5
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa,
srdečne ste pozvaní na náš piaty koncert a výstavu pod názvom "Hudba a výtvarné práce u nás doma 5" dňa 27.05.2020 (streda) o 17.30 hod.

https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

ALEBO

https://www.youtube.com/watch?v=q-tt1liMpDY

Pravidelne Vám budeme spríjemňovať chvíle našou prezentáciou, t.j. prezentáciou žiakov a ich učiteľov.
Vopred učiteľom a žiakom ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
10.6.2020Hudba u nás doma 6
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa,
srdečne ste pozvaní na náš šiesty koncert a výstavu pod názvom "Hudba a výtvarné práce u nás doma 6" dňa 10.06.2020 (streda) o 17.30 hod.

https://www.youtube.com/watch?v=siiofQcc_uU

ALEBO
https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/
Pravidelne Vám budeme spríjemňovať chvíle našou prezentáciou, t.j. prezentáciou žiakov a ich učiteľov.
Vopred učiteľom a žiakom ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
23.6.2020Hudba u nás doma 7
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa,
srdečne ste pozvaní na náš siedmy koncert pod názvom "Hudba u nás doma 7 " dňa 24.06.2020 (streda) o 17.30 hod.

https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

ALEBO

https://www.youtube.com/watch?v=kaR-SYQmi8E

Vopred učiteľom a žiakom ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
18.6.2020Hudba a tanec u nás doma - absolventi 1
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa,
srdečne ste pozvaní na náš prvý koncert a tanečné vystúpenie žiakov záverečných ročníkov pod názvom "Hudba a tanec u nás doma - absolventi 1" dňa 17.06.2020 (streda) o 17.30 hod.


https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

Alebo

https://www.youtube.com/watch?v=jPIbSd1Ueww

Ďakujem za krásny umelecký zážitok

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
23.6.2020Hudba a výstava výtvarných prác u nás doma - absolventi 2
Vážení rodičia, žiaci, priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa,
srdečne ste pozvaní na koncert a výstavu žiakov záverečných ročníkov pod názvom "Hudba a výtvarné práce u nás doma - absolventi 2" dňa 25.06.2020 (štvrtok) o 17.30 hod.

https://www.facebook.com/ZusEugenaSuchona/

ALEBO

https://www.youtube.com/watch?v=8eKIA1baAts


ďakujem za krásny umelecký zážitok

Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Mgr. art. Ivan Kováčik
15.6.2015Noc hudby 2015
Srdečne Vás pozývame na podujatie školy pod názvom "Noc hudby", ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. (streda) 2015 od 15:00 hod. v priestoroch "átriUM pre UMenie".

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
30.4.2018Koncert záverečných ročníkov 2015
Dovoľte nám pozvať Vás na koncert záverečných ročníkov žiakov hudobného odboru, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. júna 215 o 17:30 hod. v koncertnej sále školy
.
Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
4.6.2015Autorský deň Hoang Thi Kieu Anh
Srdečne Vás pozývame na seminár a koncert skladateľky, klavíristky, pedagogičky Hoang Thi Kieu Anh, ktorý sa bude konať v koncertnej sále našej školy dňa 10. júna o 10:00 h. (seminár) a 18:00 (autorský koncert).
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
18.5.2015Priateľské kvarteto 2015
Prijmite prosím naše pozvanie na spoločný koncert štyroch ZUŠ: Brno, Topoľčany, Pezinok, Bratislava, ktorý sa pod názvom Priateľské kvarteto uskutoční v priestoroch našej školy - átriUM pre UMenie dňa 27. mája 2015 (streda) o 17:00 hod.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
19.5.2015Cesta okolo sveta 2015
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na prezentáciu literárno-dramatického a tanečného odboru pod názvom Cesta okolo sveta, ktorá sa uskutoční 19. mája 2015 (utorok) o 17:30 hod. v Dome kultúry Dúbravka.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
27.4.2015Skrášľovanie - átriUM pre UMenie
Aj tentokrát sme pred blížiacimi sa koncertami skrášľovali priestory átria pre UMenie...
Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc!

Vednie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová
30.4.2018Jarné Adagio 2015
Srdčne Vás pozývame na verejný koncert pod názvom Jarné Adagio, ktorý sa bude konať 29.4.2015 (sreda) o 17:30 hod. v Pálffyho paláci ma Zámokej ulici č. 47, Bratislava.

Vedenie ZUŠ.
Mgr. Soňa Radulová

Zobrazených je 25 z celkového počtu 67 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktuálne podujatia školy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa