Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 156 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
30.1.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov [PDF, 1,1 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Číslo zmluvy: 2029490051
Dátum zverejnenia: 5.4.2013
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Cena: podľa spotreby mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2013
web editor
30.1.2017Dodatok č. 1/2013 k zmluve č.12/2009 BOZPPO 17122013 [PDF, 107 kB]
Názov: Dodatok č. 1/2013 k zmluve č.12/2009 BOZPPO o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 17.12.2013
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 54 eur štvrťročne
Dodávateľ: Milan Bojnanský
Zložka dokumentov: Zmluvy 2013
web editor
30.1.2017Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách [PDF, 1,4 MB]
Názov: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Typ zmluvy: Tovary a služby
Číslo zmluvy: 2029490051
Dátum zverejnenia: 23.5.2014
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Cena: 39,99 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2014
web editor
30.1.2017Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže "Mladí klaviristi" (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka) [PDF, 765 kB]
Názov: Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže "Mladí klaviristi"
(v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 3.7.2014
Číslo: OU-BA-OS1-2014/053865
Cena: 2200 eur
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zložka dokumentov: Zmluvy 2014
web editor
30.1.2017Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov [PDF, 239 kB]
Názov: Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 3.12.2014
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. v likvidácii
Zložka dokumentov: Zmluvy 2014
web editor
30.1.2017Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2014_PKR_GR_015-246 uzavretá podľa § 18i zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu [PDF, 2,8 MB]
Názov: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2014_PKR_GR_015-246 uzavretá podľa § 18i zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
Cena: 1473,60 eur
Dodávateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2014
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách [PDF, 1,5 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Typ zmluvy: Tovary a služby
Číslo zmluvy: 2029490051
Dátum zverejnenia: 26.5.2016
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Cena: 39,99 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2016
web editor
30.1.2017Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky [PDF, 707 kB]
Názov: Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 26.7.2016
Cena: 4290 eur
Darca: Nadácia Penta
Zložka dokumentov: Zmluvy 2016
web editor
30.1.2017Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže "Mladí klaviristi" (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka) [PDF, 764 kB]
Názov: Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže "Mladí klaviristi"
(v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 29.9.2016
Číslo: OU-BA-OS1-2016/089080
Cena: 2800 eur
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zložka dokumentov: Zmluvy 2016
web editor
30.1.2017Dodatok č. 1/2015 k zmluve č.12/ 2009 BOZPPO [PDF, 206 kB]
Názov: Dodatok č. 1/2015 k zmluve č.12/ 2009 BOZPPO o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 12.1.2015
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 54 eur štvrťročne
Cena: 60 eur ročne (pracovno zdravotná služba)
Dodávateľ: Milan Bojnanský
Zložka dokumentov: Zmluvy 2015
web editor
30.1.2017Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže Mladých gitaristov v roku 2015 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka) [PDF, 757 kB]
Názov: Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže Mladých gitaristov v roku 2015 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Číslo: OU-BA-OS1-2015/074658
Cena: 2100 eur
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zložka dokumentov: Zmluvy 2015
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov - Dohoda o zmene zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM k zmluve o poskytovaní verejných služi [PDF, 1,7 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov - Dohoda o zmene zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 3.9.2015
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Cena: 45 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2015
web editor
30.1.2017Zmluva o výpožičke hnuteľného majeku uzavreta podľa § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov [PDF, 1,1 MB]
Názov: Zmluva o výpožičke hnuteľného majeku uzavreta podľa § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 14.12.2015
Číslo: 1/2015
Vypožičiavateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2015
web editor
30.1.2017Dodatok č.078305680406 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078305680400 [PDF, 1,5 MB]
Názov: Dodatok č.078305680406 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 17.12.2015
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 0,06 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2015
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o pripojení [PDF, 1 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o pripojení
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 21.3.2011
Dátum platnosti: 26 meiacov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. v zastúpení Brightpoint Slovakia, s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2011
web editor
30.1.2017Dodatok č.078305680404 k zmluve o nájme č. 078305680400 [PDF, 992 kB]
Názov: Dodatok č.078305680404 k zmluve o nájme č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 1.7.2010
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 0,03 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
Mgr. art. Ivan Kováčik
30.1.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Číslo zmluvy: TP 2060114548912
Dátum zverejnenia: 14.11.2012
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Cena: 21,59 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2012
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Číslo zmluvy: 9901469501
Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Cena: 22,49 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2012
web editor
30.1.2017Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Typ zmluvy: Tovary a služby [PDF, 1,7 MB]
Názov: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 6.7.2012
Dátum platnosti: Neobmedzená
Číslo: 5720046860
Cena: 33 eur
Dodávateľ: Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2012
web editor
30.1.2017Dodatok č.078305680405 k zmluve o nájme č. 078305680400 [PDF, 1,4 MB]
Názov: Dodatok č.078305680405 k zmluve o nájme č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 15.5.2012
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 0,03 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy 2012
web editor
30.1.2017Rámcová kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 409 a násl. Obchodného zákonníka [PDF, 862 kB]
Názov: Rámcová kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 409 a násl. Obchodného zákonníka
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 8.3.2012
Cena: neobmedzená
Dodávateľ: SAMOŠKA, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2012
web editor
6.9.2016VZN č. 5/2016
Vážení rodičia a žiaci.
Od 01.09.2016 je platné nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2016 z 30.júna 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
web editor
20.1.2016Mladí klaviristi
Milí mladí klaviristi,
tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku Mladí klaviristi 2020 v dňoch 11. a 12.11.2020 v priestoroch našej školy. Z dôvodov mimoriadnej situácii predlžujeme termín prihlásenia do 25.09.2020.
organizačný tím súťaže
Zložka dokumentov: Súťaže
Mgr. Soňa Radulová
15.6.2015Noc hudby 2015
Srdečne Vás pozývame na podujatie školy pod názvom "Noc hudby", ktoré sa uskutoční dňa 17. 6. (streda) 2015 od 15:00 hod. v priestoroch "átriUM pre UMenie".

Vedenie ZUŠ.
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
Mgr. Soňa Radulová
4.6.2015Autorský deň Hoang Thi Kieu Anh
Srdečne Vás pozývame na seminár a koncert skladateľky, klavíristky, pedagogičky Hoang Thi Kieu Anh, ktorý sa bude konať v koncertnej sále našej školy dňa 10. júna o 10:00 h. (seminár) a 18:00 (autorský koncert).
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vedenie ZUŠ.
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
Mgr. Soňa Radulová

Zobrazených je 25 z celkového počtu 156 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies