Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Oficiálný web  


Orientačná ponuka

Preskočiť orientačnú ponuku
 

Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 156 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
15.1.20222 %
Vážení priatelia, rodičia, žiaci - pracujúci!

Aj tento rok nám Váš príspevok, 2 % resp.3 % z dane pomôže napĺňať naše predstavy o modernej kvalitnej škole.
ĎAKUJEME

Údaje o prijímateľovi
51418002
Občianske združenie
Umenie v praxi, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Za každý Vám vopred ďakujeme!

Vedenie ZUŠ.
Zložka dokumentov: Aktuálne podujatia školy
web editor
30.1.2017Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305680400 [PDF, 3,4 MB]
Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 2.9.2004
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 1,0 SK = 0,03 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva o zabezpečeni prevádzky objektu Batkova č. 2 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 [PDF, 1,7 MB]
Názov: Zmluva o zabezpečeni prevádzky objektu Batkova č. 2 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 10.9.2004
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 49748,4 SK = 1651,34 eur
Dodávateľ: DUSPAMA spol. s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 078305680400 [PDF, 714 kB]
Názov: Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 24.6.2005
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 1,0 SK = 0,03 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 078305680400 [PDF, 820 kB]
Názov: Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 11.11.2005
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 0,03 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok č.3 k zmluve o nájme č. 078305680400 [PDF, 845 kB]
Názov: Dodatok č.3 k zmluve o nájme č. 078305680400
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 2.12.2005
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 0,03 eur ročne
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení prevádzky objektu Batkova č. 2 [PDF, 530 kB]
Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení prevádzky objektu Batkova č. 2
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 29.12.2005
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 53479,2 SK = 1775,184 eur
Dodávateľ: DUSPAMA spol. s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva o poskytnutí práv k užívaniu systému vismo IN podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1993 Zb. Obchodného zákoníku, v znení neskorších predpisov [PDF, 3,8 MB]
Názov: Zmluva o poskytnutí práv k užívaniu systému vismo IN podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1993 Zb. Obchodného zákoníku, v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 27.3.2007
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 91,62 eur
Dodávateľ: WEBHOUSE, s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva o plneni úloh civilnej ochrany [PDF, 1,1 MB]
Názov: Zmluva o plnení úloh civilnej ochrany
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 3.9.2007
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 49,79 eur štvrťročne
Dodávateľ: Karol Tomšík
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva o správcovstve počítačovej siete uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka [PDF, 1,3 MB]
Názov: Zmluva o správcovstve počítačovej siete uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 8.1.2008
Dátum platnosti: Neobmedzená
Číslo: O/005/2007
Cena: 6000 SK = 199,16 eur mesačne
Dodávateľ: PC firma, AATUH - Vladimír Hutta
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Žiadosť o zapojenie do systému zberu - pre pôvodcu odpadu, § 2 ods. 11 VZN hl.m. SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších predpisov [PDF, 355 kB]
Názov: Žiadosť o zapojenie do systému zberu - pre pôvodcu odpadu, § 2 ods. 11 VZN hl.m. SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 14.1.2008
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 16,59 eur týždenne
Dodávateľ: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie miestnych daní a poplatok
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách [PDF, 2 MB]
Názov: Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 7.3.2008
Dátum platnosti: 18 mesiacov
Cena: 831,80 SK = 27,61 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva o zabezpečení stravovania [PDF, 1 MB]
Názov: Zmluva o zabezpečení stravovania
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 12.12.2008
Číslo zmluvy: 146634
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: ACCOR Services Slovakia, s.r.o
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení stravovania [PDF, 232 kB]
Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení stravovania
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 10.2.2009
Číslo zmluvy: 146634
Dátum platnosti: Neobmedzená
Dodávateľ: ACCOR Services Slovakia, s.r.o
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení prevádzky objektu Batkova č. 2 [PDF, 407 kB]
Názov: Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení prevádzky objektu Batkova č. 2
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 2.3.2009
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 1775,184 eur
Dodávateľ: DUSPAMA spol. s.r.o.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom [PDF, 1,2 MB]
Názov: Zmluva v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 01.6.2009
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: podľa objednávky
Dodávateľ: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o pripojení [PDF, 2,9 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o pripojení
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 12.6.2009
Dátum platnosti: 12 mesiacov
Cena: 12,95 eur mesačne
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva č. 12/2009/BOZPPO 01092009 [PDF, 1,4 MB]
Názov: Zmluva č. 12/2009/BOZPPO o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 1.9.2009
Dátum platnosti: Neobmedzená
Cena: 42 eur štvrťročne
Dodávateľ: Milan Bojnanský
Zložka dokumentov: Zmluvy do roku 2010
web editor
30.1.2017Zmluva č. 135/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Zmluva č. 135/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 30.9.2010
Dátum platnosti: do 30.06.2011
Číslo: 135/2010
Cena: 226,18 eur jednorazovo
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor
30.1.2017Zmluva č. 138/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Zmluva č. 138/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 30.9.2010
Dátum platnosti: do 30.06.2011
Číslo: 138/2010
Cena: 107,16 eur jednorazovo
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor
30.1.2017Zmluva č. 132/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Zmluva č. 132/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 30.9.2010
Dátum platnosti: do 30.06.2011
Číslo: 132/2010
Cena: 113,08 eur jednorazovo
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor
30.1.2017Zmluva č. 136/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Zmluva č. 136/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 30.9.2010
Dátum platnosti: do 30.06.2011
Číslo: 136/2010
Cena: 165,25 eur jednorazovo
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor
30.1.2017Zmluva č. 137/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov [PDF, 2,5 MB]
Názov: Zmluva č. 137/2010 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 30.9.2010
Dátum platnosti: do 30.06.2011
Číslo: 137/2010
Cena: 107,16 eur jednorazovo
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o pripojení uzatvorený podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách [PDF, 1,8 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o pripojení uzatvorený podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 11.11.2010
Dátum platnosti: 24 mesiacov
Číslo zmluvy: TP2060114548912
Cena: 21,41 eur (podľa spotreby)
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor
30.1.2017Dodatok k zmluve o pripojení uzatvorený podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách [PDF, 1,4 MB]
Názov: Dodatok k zmluve o pripojení uzatvorený podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
Typ zmluvy: Tovary a služby
Dátum zverejnenia: 10.11.2010
Dátum platnosti: 18 mesiacov
Číslo zmluvy: TP2060114548912
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Zložka dokumentov: Zmluvy 2010
web editor

Zobrazených je 25 z celkového počtu 156 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies